Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini ocgr.cat pertanyen a la Associació Ami, amb domicili al C/Ponent,44 – 08401 Granollers

Drets de la propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de la OCGr o de terceres persones amb qui l’OCGr ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. L’OCGr difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de donar-se a conèixer. L’OCGr adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de l’OCGr.